hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda, alt yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.

kuşlarda, gövdenin alt yanında bulunan tüy demeti.