veya Lamark kalıtımı, Fransız doğa bilimci Jean Baptiste Lamarck tarafından öne sürülen bir varsayım olup buna göre bir canlının yaşamı boyunca meydana gelen değişikliklerin döllerine aktarılarak kalıtıldığını ileri sürer.