bir aracın işleyişini düzenleme, yönetme eylemi ya da biçimi.

geminin ya da başka bir taşıtın bir yere yanaşmak, girmek ya da bir yerden çıkmak için yaptığı hareket.