1909 yılında basılmış jack london romanı. muhtemelen london'ın kendi hayatını temel alarak yazdığı, ünlü bir yazar olmadan önce yaşadıklarını anlattığı romanda, basit bir denizci iken gönlünü kaptırdığı ruth'un kültürüne ve yaşam tarzına ulaşmak için kendini geliştirmeye çabalayan ve sonunda ünlü bir yazar olan martin eden'in ismi ile yapar bunu. burjuva değerlerini ve yaşam tarzını kıyasıya eleştiren roman kimi zaman fazla idealize edilmiş bakış açısına sahip gibi, yer yer de london'ın ünlü olmadan önceki yaşantısına bir özlem, nostaljik bakış sanki... ama jack london'ın ismi için bile okunmaya değer...