görsel

Kültürlerin Kökenleri

Amerikalı seçkin antropolog Marvin Harris, bu parlak ve derin araştırmasında, kültürel davranışın - ilk bakışta genellikle çok şaşırtıcı olan - o sonsuz çeşitliliğinin, özel ekolojik koşullara uyarlanmalar olarak nasıl biyolojik formların evrimini açıklamayı, yani kültürlerin değişen ekolojik koşullara yanıt olmak üzere özgün formları nasıl elde ettiklerini göstermeyi amaçlıyor. "İnsan kültürleri ve toplumların yükseliş ve çöküşlerinin üstün bir yorumu."