Bilgi ve veriyi depolamak ve iletmek için kullanılan araç/araçlar. Cümle içinde kullanırsak: Sinema ve televizyon tüm insanlık üzerinde etkili ve bugün için vazgeçilmez birer medyumdur.
Ruhani güçleri olduğuna inanılan, gelecekten haber veren ya da gönül gözü açık kimselerin de medyum olarak anıldığı doğrudur. Cümle içinde kullanırsak: Bir zamanlar bu ülkenin gündemini Medyum Memiş ile Medyum Keto belirlerdi.

ayrıca Stephen King'in bu isimde bir korku romanı da mevcuttur.