birbirine bağlanmış veya bir araya getirilmiş parçalardan oluşan ve belli bir işlevi yerine getiren bir diğer ismi düzenek olan nesne. tıpta işleyiş, yol anlamında da sıklıkla kullanılır