Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını genişletmek istiyordu. Bu yüzden sefere çıkmaya karar vermişti. Özellikle Memlük Sultanlığı topraklarında yer alan Suriye ve Mısır'ı feth etmek için harekete geçti.

Osmanlı ordusu kısa sürede ilerleyişini sürdürüp ilk önce Suriye'nin bazı bölgelerini ele geçirdi. Daha sonrasında ise ilerlemeye devam etti. Yavuz Sultan Selim, Memlük Sultanlığının başındaki Kansu Gavri'ye seferden önce bir mektup göndermişti.

Yavuz Sultan Selim'in göndermiş olduğu mektup karşısında Kansu Gavri ise bu mektuba aldırış bile etmedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilerleyişini göre Kansu Gavri, olayın ne denli ciddi olduğunun farkına vardı ve Safevi Devleti'nden yardım istedi.

Safevi Devleti'nin başında ise Şah İsmail vardı. Kansu Gavri, Şah İsmail'e bir mektup yazdı. Mektubunda Osmanlı İmparatorluğu2na karşı birlik olmak istediği yazıyordu. Daha sonra Kansu Gavri, Osmanlı ordusunun ilerleyişini durdurmak için ordularını Halep'e doğru çekti.

Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim gemi destekli, 60 binlik ordusu ile Suriye'nin sınırlarına kadar gelip dayandı. Yavuz Sultan Selim kararlı bir şekilde Memlük Sultanlığına ilerliyordu ve Suriye'yi çok kısa bir süre içerisinde fethetti.

Böylece Osmanlı ordusu ve Memlük Sultanlığı arasında oldukça çetin bir savaş baş göster. Bu savaşta Kansu Gavri öldürülmüştü. Onun yerine hemen devletin başına Tomanbay getirildi. Bu esnada da Yavuz Sultan Selim ilerleyişine devam etmek istiyordu.

Yavuz Sultan Selim yeni Memlük Sultanı olan Tomanbay'a bir mektup gönderdi. Mektubunda Tomanbay'ın kendisine bağlılık yemini etmesini istiyordu. Ayrıca Kansu Gavri'nin yanlış bir seçim yaptığını ve bundan dolayı Safevi yerine Memlük'e ilerlediğini bildirdi.

Yavuz Sultan Selim, Memlüklülerin kendisine vergi vermesi ve bu fetvayı Memlük'de okutulmasını istiyordu mektubunda. Fakat Tomanbay bu mektupta yazan direktifleri kesin bir şekilde reddetti. Daha sonra da mektubu getiren Osmanlı elçisini infaz etti. Bu olaydan sonra Yavuz Sultan Selim orduları ile birlikte Sina çölüne ayakbastı.

Sina çölü geçilmesi oldukça zordu ve tarihte buradan geçmek isteyip geçemeyen pek çok millet olmuştu. Sıcak, susuzluk, yorgunluk nedeniyle neredeyse her milleti ordularını bu çölde telef etmişti. Fakat Yavuz Sultan Selim'in seferi sırasında Sina çölüne yağmur yağmıştı.

Ridaniye'de konumlanan Memlük ordusu ise Osmanlı ordusunun şehirden geçmesine izin vermemek için harekete geçmişti. 50 bin kişilik ordu, Osmanlı ordusunun gelmesini bekliyordu. Bu esnada Osmanlı ordusu El Mukaddem dağı üzerinden Memlük ordusuna çıkarma yaptı. Memlük ordusunu aniden kıskaca aldı.

Osmanlı ordusunun topları Memlük ordusunun toplarından çok daha iyiydi. Erken saatlerde başlayan savaşta ilk olarak Osmanlı şehri topa tuttu. Karşılıklı top atışları devam ediyordu. Memlük ordusunu çevreleyen Osmanlı ordusu en kısa sürede şehri alma peşindeydi. Yapılan strateji sayesinde de şehri kuşattılar.