Bu kavram ilk kez, Michael Young'un kaleme aldığı Meritokrasi'nin Yükselişi adlı kitapta kullanılmıştır.1958 yılında yayımlanan kitabın orijinal adı Rise of the Meritocracy'dir. Kitap, İngitere'den sonra ABD, İtalya, İspanya ve Fransa'da basıldı. Son yıllarda dünya genelinde Meritokrasi'yi savunanların sayısında büyük bir artış yaşanmıştır.

Meritokrasi, yasa ve karar anlamına gelen ''Meri'' kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bu yönetim biçiminde devletin başında kim olacağına halk karar vermez. Toplumun ilerlemesi ve huzur içinde yaşaması için herkes, yeteneklerine, zekasına ve liyakatına göre değerlendirilmelidir. Meritokrasi kelimesinin yaratıcısı İngiliz yazar Michael Young'a göre dünya genelindeki ekonomik istikrarsızlığın ve kaosun tek bir nedeni, yönetim kadrosunda görev alan kişilerin başarıya ve yeteneklerine göre değil oy çokluğuna göre seçilmesidir.