İnanışa göre Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinin ardından Hz. Meryem bu bölgeye gelmiş ve ömrünün sonuna kadar Havari Yuhanna ile bu evde yaşamış.