bir ülkede yürürlükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelik, kararname vb.nin tümü.


belli bir konuda yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler.