görsel


Mikrognati veya mandibular hipoplazi, bir çocuğun çok küçük bir alt çenesine sahip olduğu bir durumdur. Mikrognatisi olan bir çocuk, yüzlerinin geri kalanından çok daha kısa veya daha küçük bir alt çeneye sahiptir.