görsel

İnançlar ve İbadetlerin Morfolojisi

Bu çalışma birçok bakımdan ülkemiz dinler tarihçileri ve fenomenologları için değişik açılardan faydalı olacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Eliade'ın bu eseri, dinler tarihine konu olan bütün fenomenleri, dinler tarihi disiplini içerisinde incelemekte, onların tipolojilerini yapmakta, dini fenomenlerin morfolojik değişimlerini örneklerle sunmaktadır. Bundan başka, Eliade'ın vermiş olduğu çok geniş bibliyografyadır ki, ülkemizdeki araştırmacıları hareketlendirici ve kamçılayıcı olması ümit edilir. Öyle ki, söz konusu çalışmalara bakıldığı zaman, ülkemizde bugün bile birçok dinler tarihçisinin, çalışmasını yadırgadığı, dinler tarihi konusu olmadığını iddia ettiği birçok konunun dinler tarihi yöntemlerine göre Batı'da geçen yüzyıllarda ne kadar fazla ve titiz çalışıldığı görülecektir