Yunanca “kirlenme, bulaşma” anlamına gelmektedir. Hahnemann miyazmayla geçmiş kuşaklardan, atalardan gelen hastalıkları, eğilimleri kastetmiştir. Henüz tıbbın virüs, bakteri gibi hastalık etkenleriyle tam olarak tanışmadığı bir dönemde Hahnemann’ın bu yatkınlıktan, eğilimden bahsetmiş olması; kendisinin ne kadar iyi bir gözlemci ve araştırmacı olduğunun ifadesidir.