görsel


Yörük kızının çeyizine konulan ilk ürün Mor Cepken olurmuş. Mor Cepken, evli kadının haklarının korunmasında çok etkili bir araçmış!
“Mor Cepken’in” işlevi çok önemlidir. Mor Cepken giyinmek, Yörük kadınının, kocasını boşadığını anlatan bir iletidir. Durup dururken koca boşanır mı? Kadının kocası ağır bir haksızlık ederse “Mor Cepkeni” bohçasından çıkarıp sırtına giyme hakkı doğarmış!
“Mor Cepken’in” işlevi çok önemlidir. Mor Cepken giyinmek, Yörük kadınının, kocasını boşadığını anlatan bir iletidir. Durup dururken koca boşanır mı? Kadının kocası ağır bir haksızlık ederse “Mor Cepkeni” bohçasından çıkarıp sırtına giyme hakkı doğarmış!
Evli yörük kadınının hakları, Mor Cepken Töresi ile korunurmuş! Kadın ihanete uğrarsa, kötü muamele görürse, ağır bir haksızlığa uğrarsa, cehizindeki Mor Cepkeni giyip obanın görünür bir yerine otururmuş! Bunun anlamı “Ben ihanete uğradım, ya da kötü muamele gördüm veya ağır haksızlığa uğradım! Kocamı boşadım!” anlamına gelen bildik bir iletiymiş!
Yörük kadınının Mor Cepkeni giydiği görülür veya duyulursa obanın başat kadınları

Mor Cepkenli kadının yanında olurlarmış! Kocasının insan içine çıkmaya yüzü kalmazmış! Yanılır ortaya çıkarsa, ona selam verilmez, selamı alınmaz, konuşulmaz; acıksa aş, ekmek verilmezmiş! Toplumun dışladığı, yapayalnız bir insan olurmuş!

Mor cepken, Yörük kadınının haklarını koruyan, esirgeyen bir TÖREDİR.. Binlerce yıl öteden sürüp gelmiştir. Artık koca ne gerekirse yapacak, ne isterse verecek; göynünü alacak; kadının sırtındaki Mor Cepkeni çıkarmaya razı edecektir. Başaramazsa, kimse ona kız ver-mez, evlenmez ve iş birliği yapmazmış. Oldukça etkili, toplumsal bir tepki değil mi?

Mor Cepken deyip geçmeyin! Yörüklerde kadın haklarını koruyan, esirgeyen ve kollayan sosyal bir kurumdur. Karı-koca mutlu olsunlar, Mor Cepken çeyiz bohçasında kalsın!