Şii mezhebinde Muta nikahı için erkek ve kadın belirli bir süre ve ücret karşılığında anlaşırlar.

Nasıl kıyılır?

Erkek, rızası olan kadına, “Beni (…) (aylık) bir zaman için müt’alandır”
veya ” (…) kadar para karşılığında seninle müt’alandım” der. Muta nikahı ile evlenen kadın, nikahın süresi ne kadar olursa olsun mirastan hak iddia edemez. Muta nikahı ile evlenen erkek, sonradan normal nikahın şartlarını yerine getirip bu kadını sürekli eş olarak alabilir.

Kelime anlamı nedir?

Sözlükte “kendisinden faydalanılan şey” anlamına gelen muta bir fıkıh terimi olarak, boşanma veya evliliğin feshinden sonra kocanın, kadına verdiği elbise ve benzeri hediyeye denir. Bazı hadislerde İslam’ın ilk dönemlerinde Mutaya Müslüman askerlerin başvurduğu kaydedilmektedir. Başlangıçta İslam toplumunda uygulandığı konusunda tartışma bulunmayan bu nikahın daha sonra Şiiler arasında yasaklanmadığı, Sünniler arasında ise yasaklandığı iddiasındadırlar.

Muta nikahı için eleştiriler

Ücret karşılığı belirli bir süre birlikte yaşama ve cinsel birlikteliği kapsayan Muta uygulamasını nikah ile ilişkilendirmek günümüz Türkiyesi’nde çok fazla eleştiri almaktadır. Ticari bir anlaşmaya benzeyen Muta sözleşmeli evliliklerle benzerlikler taşıyabilir, ancak mut’ayı geleneksel evlilik kurumu ile ilişkilendirmek, anlaşma karşılığı verilen ücreti de evlilikteki mehir olayı ile bağlantılamak sosyolojik gerçeklerle ve nesnellikle bağdaşmayan bir durumdur.