Arapça kökenli bir kelime olarak kullanılmaktadır. Mevlit kelimesinden türeyen mütevellit kelimesi doğmak, var olmak anlamlarında kullanılmaktadır. Mütevellit kelimesi kendiliğinden olması mümkün var olmuş soyut duygular için de kullanılan bir kelimedir.