kökünü, yunan mitolojosindeki ilham perilerinden (muse) alan, maddi ya da manevi değeri yüksek olan, toplum kültüründe yer tutan öğelerin sergilendiği, saklandığı, tamirat gördüğü mekanlara genel olarak verilen isimdir.