Ölü çağırma. Ölülerle iletişime geçme olayına verilen addır. Ölülerle iletişime geçmenin amacı: onlardan çoğunlukla gelecekte olacaklara dair bilgi almak amacını taşımaktadır.