Nemunas, Neman ya da Niemen Belarus topraklarından doğarak Litvanya'ya giren ve Klaipėda'da Baltık Denizi'ne sularını boşaltan bir akarsudur. Belarus'un en uzun 3. nehri durumunda bulunan akarsu; Litvanya'nın ise en büyük nehridir. Ortalama derinliği 1 metre dolaylarında olan nehrin en derin noktası 5 metredir.