kompulsif cinsel davranışla belirgin bir zihinsel bozukluktur. Cinsel işlev bozuklukları kategorisinde yer almaktadır. Kompulsiyonlar, bir kişinin zevk almadan veya kendini kontrol edemeden tekrar tekrar yaptığı istenmeyen eylemler veya ritüellerdir. Nemfomaninin tanımları ilk olarak 1700'lerde ortaya çıktı. Ancak 1800'lerin sonlarına kadar bu terim psikiyatrik bir teşhis haline getirilmedi. Nemfomani kadınlarda kontrol edilemeyen aşırı cinsel istek, aşırı seks yapma eylemi ve cinsel dürtülere direnememe durumlarında kullanılan bir terim olmasına karşın nemfomanin anlamı riskli zorlayıcı cinsel davranışlarda bulunan herkesi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Nemfomani, zorlayıcı cinsel davranışa ek olarak, düşünme sorunları, istenmeyen tekrarlayan düşünceler (takıntı), suçluluk, utanç veya yetersizlik duygularını da içerebilir. Seks dürtüsü insanlarda büyük farklılıklar gösterir. Şöyle ki bir kişinin normal dürtü olarak kabul ettiği bir durum, bazıları tarafından aşırı olarak kabul edilebilir. Bunu bir bozukluk olarak görenler arasındaki fikir birliği, cinsel davranış sıkıntıya yol açtığında veya sosyal işlevsellikte bozulmaya neden olduğunda sağlanır.