belli bir ağırlığı, kitlesi, oylumu, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık.

öznenin, kişinin dışında kalan, dış dünyanın bir parçası olarak bilincin karşısında duran her konu, her şey.