görsel

Arap Ülkeleri Batı'nın köleleri olarak buraya hammaddelerini petrollerini işgüçlerini (erkek ve kadın) ve sermayelerini ihraç ediyorlar..
Gelişme yolundaki girişimler çok yönlü bir kurtuluşu gerektiriyor: Kültür ve ekonomiyi bağımlılık siyasetinden, kadınları erkeklerin baskısından, Arap Ülkelerini Batı'nın ve uluslar arası kapitalizmin boyunduruğundan kurtarılması...
Gerçek anlamıyla ilerleme siyasal, iktisadi, toplumsal, kültürel ve psikolojik bir devrim anlamına gelir. "Devrim" den kadın ve erkek kitlelerinin yürüttüğü eylemi anlıyorum; birkaç iktidar sahibi erkekten oluşan azınlığın hareketini değil.