görsel
Bu kitap, Kaos GL Derneği tarafından düzenlenen "Kadın Olma Halleri" söyleşi dizisinden oluşmaktadır.

Türkiye'deki çeşitli kadınlıkların tartışıldığı ve işlendiği bu kitabın, - başta lezbiyenler ve biseksüel kadınlar olmak üzere - kadın görünürlüğünün ve örgütlenmesinin teşviki olmasını, kadın dayanışmasını pekiştirmesini ve ataerkinin sorgulanmasında büyük bir adım olarak yerini almasını dileriz. Kitap içeriğinin, bu amaçlar doğrultusunda kullanımı serbesttir.