NİLİ örgütünün kurucuları 1882 yılında Romanya’dan kaçan Yahudi Aaronsohn ailesinin çocuklarıydı. Romanya’da Yahudilere yapılan baskılardan Osmanlı’ya sığınan ve devlet tarafından Filistin’e yerleştirilen Aaronsohnlar ile diğer ailelere mensup ikinci nesil bu örgütün kuruluşunda rol oynamıştı. Burada özellikle Aaron, Alexander ve Sara Aaronsohn kardeşler en önemli isimler. Örgütü kuranların hepsi Siyonist. İlgili kaynaklar, örgütün kuruluş tarihini genel olarak 1915 ilkbaharı olarak veriyor. Fakat kanaatimize göre kuruluşu daha eskiye gitmekte. Aaronsohnlarla birlikte bir grup genç, bölgede yaşayan Yahudilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 1914 Ağustos’unda Gideon adıyla gizli bir örgüt kurarlar. Aaronsohnlar daha sonra -Osmanlı Devleti ile İngiltere arasındaki savaşın başlamasıyla- İngilizlerle işbirliği yapmaya karar verir ve yeni örgüt NİLİ’yi kurarlar. Gideon ile NİLİ örgütleri aynı gençler tarafından kurulmuş olup birbirlerinin devamı niteliğindedir. NİLİ Osmanlı istihbaratının ortaya çıkaracağı 1917 Eylül sonlarına kadar faaliyetlerine devam edecektir.