görsel


12 Eylül'ün Yasama Organı

12 Eylül, Kenan Evren başta olmak üzere bazı aktörleri, muhalifleri ve dönemin tanığı gazeteciler tarafından defalarca kaleme alındı.
Evren dışındaki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, birkaç küçük çalışmaya katkının dışında anılarını ayrıntılı biçimde kamuoyu ile paylaşmadı. Ayrıca bu kısıtlı paylaşımların dışında, alt kademede 12 Eylül darbesini planlayanlar da bugüne kadar sustu.
Konseyin, Ulusu Hükümeti kurulana kadar olan süredeki yasama ve yürütme, daha sonra Danışma Meclisi oluşuncaya kadarki yasama faaliyetine ilişkin tutanakları halen gizli...