Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Suriye’yi Fransızlar işgal ettiğinde, bu grup kendilerini “Alevi, Suriye Alevisi, Arap Alevisi” gibi adlarda tescil ettirmişler, hatta yaşadıkları bölge Fransa tarafından resmen “Alevi vilayeti” olarak adlandırılmıştır. Batı dillerinde Nusayrilere “Alevi” denilmesinin böyle bir tarihi geçmişi var. Hatta çeşitli resmi internet sitelerinde de Suriye’deki bu inanç grubu “Alevi” (Alawi) olarak zikrediliyor.

Akademik literatürde de “Arap Aleviliği” gibi deyimler görülüyor. Kendileri de Nusayri değil Alevi denilmesini istiyorlar.