bir diğer adı saplantı, zorlantı bozukluğudur. psikiyatride adı genellikle okb olarak geçer.
günlük hayat içinde, en ufak bir terslikten şüphelenen, çok fazla batıl inanca sahip, sürekli bir şeylerden kaygı duyan insanlar bu grupta yer alır. fakat burda bahsi geçen şeyler, hepimizin yaptığı dozda kalmaz. okb bozukluğu olanlar bu sayılan davranışları ve benzerlerini, saçma olduğunu bile bile, resmen kendilerini durduramadan yaparlar. bu o kadar aşırı boyutlara ulaşır ki; bir süre sonra kişinin iş ve sosyal hayatını; hatta gündelik hayatını bile olumsuz yönde etkilemeye başlar.
kapının kitli olduğunu bile bile, üst üste defalarca kontrol etmek, herhangi bir batıl inanç doğrultusunda herşeyin ters gideceğine inanmak, bu yüzden oturup saatlerce ağlamak, korku duymak, saatlerce el yıkamak ya da banyo yapmak, yolda giderken kaldırım taşlarını, lambaları, insanları vb. saymak, sayıları ya da objeleri sürekli olarak bir başka sayıya tamamlamak örnek olarak gösterilebilir.
okb tek başına bir hastalık olabileceği gibi, bazen başka bir psikolojik rahatsızlığın belirtisi olarak, bazen de depresyonla beraber görülür. bilinen statik bir nedeni yoktur. tedavi süreci zor ve uzundur. ilaç tedavisiyle birlikte hastanın kendi kaygısını kontrol etmesine yönelik davranışçı tedavi uyguanır.
Obsesif kompulsif bozukluk takıntı hastalığı olarak bilinir. Toplumda en sık görülen takıntılar; temizlik, düzen, simetri, kuşku, dinsel ve cinsel takıntılardır. OKB'nin belirtileri yoğun bir sıkıntı kaynağı olmalarının yanında, oldukça fazla bir zaman kaybına, kişinin günlük etkinliklerinde yaşamı aksatacak ölçüde bir yavaşlamaya neden olabilmektedir.Buna bağlı olarak, kişinin mesleki ya da eğitimle ilgili işlevselliği, toplumsal etkinlikleri ya da çevresiyle ilişkileri bozulabilmektir. OKB'nin tedavisi oldukça güç ve uzun bir süreçtir. OKB'nin tedavisinde amaç hastanın gerçek korkularıyla yüzleşmesini sağlamaktır.