1. Anlayışlı. Anlama, öğrenme.
2. Tanrı, oğuz.

anlamlarına gelen, erkek ismi olarak kullanılan bir kelimedir.
İstanbul'un Tuzla Akfırat'ta bulunan bir vakıf üniversitesine isim vermektedir.