primer olarak beyinde nöromodülatör görevi olan bir memeli hormonudur.
Beyinde hipotalamusta sentez edilir ve arka hipofizden salınır. Aynı zamanda kalpte de üretildiği ve salgılandığı bilinmektedir.