bir şeyin olabileceği inancını veren görünüş, olabilme durumu.

o zamana değin yapılan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ama yine de tam bir kesinliği bulunmaması durumu.