gönence ulaşmış, gelişmiş.

bayındırlaşmış olan, bayındır.

çok verimli.

erince ermiş, mutlu.

uğur getirdiğine inanılan, kutlu.

kimi ilkel toplumlarda, topluluğun ataları olduğuna inanılarak kutsal sayılan, topluluğa adını veren, topluluk üyelerinin özel bir biçimde bağlı olduğu hayvan, ağaç, yel gibi herhangi bir doğal nesne ya da olay.

totem


bir devlete, bir topluluğa, bir kente ya da bir kimseye özgü olan simge.