Metinsel çalışmalarda, bir parşömen, bir tomardan veya bir kitaptan, metnin kazındığı veya yıkandığı, böylece sayfanın başka bir belge için yeniden kullanılabilmesi için bir el yazması sayfasıdır.