Cermen uluslarını tek bir idarî çatı altında toplama ülküsünü güden düşünsel ve siyasal akım.

İlk Pan-Cermenistler, sadece 19. yüzyıl Almancası konuşulan değil, Cermen dilleri konuşulan başka toprakları da Büyük Almanya (Großdeutschland) adındaki tek bir ulus devlet çatısı altında toplamak amacındaydılar. Bu dönemde "Cermen dilleri konuşulan topraklar" sözüyle belirtilen yerler; Flandre, Frizce konuşulan bölgeler ve Benelüks'ün Hollandaca konuşulan bölgeleri ile hatta bazen İskandinavya'yı bile içermekteydi.