2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Anlaşma, 2015 yılında Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir.

Anlaşma metni 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açılmış, 4 Kasım 2016 tarihi itibarıyla yeterli sayıda üye ülkenin imzalamasının ardından girmiştir. Anlaşma dünya tarihinde iklim değişikliği ile ilgili en geniş kabul görmüş anlaşmadır ancak kuralları henüz uygulanamamaktadır.

Dünya çapındaki 197 ülke arasında Paris Anlaşması'nı anlaşmayı onaylamayan 10 ülke kaldı. Türkiye, Angola, Eritre, İran, Irak, Kırgizistan, Lübnan, Libya, Güney Sudan ve Yemen. Türkiye, Rusya'nın Eylül ayında Paris Anlaşması'nı onaylaması ile G20 üyeleri içerisinde bu anlaşmayı onaylamayan tek ülke konumunda bulunuyor. ABD'de önümüzdeki yıl soundan itibaren sözleşmeden çekileceğini açıkladı.

Anlaşma ana hatlar itibariyle;

Uzun dönemde, küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında kalmasının sağlanması,

Sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesi,

Sera gazı salınımını azaltacak her türlü önlemin en kısa sürede devreye alınması hususlarını içermektedir.

Anlaşmaya göre taraf devletlerin, konulan hedefleri sağlamaya yönelik tedbirler ve sonuçları konusunda başarılarını özetleyen raporlar yayınlama yükümlülüğü de bulunmaktaydı.