Türk tarihinde Bizans karşı yapılan ilk savaş olarak tarihe geçmiştir. 18 Eylül 1048 tarihinde gerçekleştirilen Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Bu savaşta Ermeni ve Gürcü topluluklar Bizans ordusuna destek olmuştur. Savaş adını yapıldığı Ova olan Pasinler ovasından almıştır. Bugünkü Erzurum toprakları içinde yer alan Pasinler Ovası Dönemin en büyük savaşlardan bir tanesin olan Pasinler Savaşı’na şahitlik etmiştir. Pasinler Savaşı'nı Bizans'a karşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır.