pervane kavramı fars edebiyatından divan şiirine geçen en önemli kavramlardan biridir.bu pervane ile mum ya da diğer her hangi bir ışık kaynağı arasındaki aşkın timsali olarak kendini gösterir. pervanenin ışığa olan aşkı ve bu aşkı uğruna nice işkenceyi ve nihayetinde ölümü göze alarak canını onun yoluna teslim etmesi olarak özetlenebilir. ama bu edebiyatın derin benzetmeleri ve imge dünyası ile büyüyerek öyle bir hal alır ki ; akıllara zarar ziyan bir durum yaratılmıştır divan şairlerince. divan şiirinin aşkı nasıl işlediğine yönelik incelemelerde pervane ve ışık çok önemli bir basamaktır ve öyle kalacak gibi görünüyor.