İtalya'nın Sardunya Adasında kurulmuş olan devlettir. Sardunya Krallığı olarakta bilinir. Bu devlet İngiltere ve Fransa ile beraber Osmanlı Devletinin yanında Ruslara karşı Kırım Savaşı'na girmiştir.