Satranç oyununda bir taş. oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede bir veya iki hane gidebilen sekiz küçük taştan her birine verilen isim, oyunun başında olduçta değerli olmasına rağmen oyunun sonuna doğru değer kazanır.
istenildiği gibi, kolayca yönlendirilen, bir çıkara, bir amaca hizmet ettirilen, kullanılan kimse.