Grigory Potemkin, Rusya’da orta geliri olan toprak sahibi soylu bir aileden gelmiş. Çariçe II. Katerina’nın dikkatini ilk olarak 1762 yılındaki darbe girişimini bastırırken çekmiş; daha sonra da 1768–1774 Osmanlı-Rus Savaşındaki komutanlığı sırasında. Sonunda Çariçe’nin aşığı olmuş. Aşk ateşi küllendikten sonra da ömür boyu Katerina ile dost kalmışlar. Kırım’ın Osmanlılardan alınmasından sonra Grigory Potemkin o bölgeye vali olarak atanmış. Görevi, savaşlarda harap olmuş Kırım’ı ihya etmek ve buraya Rusları yerleştirmek imiş. Bu bölgede Kherson, Nikolayev, Sevastopol, ve Ekaterinoslav şehirlerini kurmuş. Bu bölgedeki limanlar yeni oluşturduğu Karadeniz Filosu için üs olmuş.

Çariçe II. Katerina, 1787 yılında Güney Rusya’ya altı ay süren bir gezi düzenlemiş. Bu gezide iki şeyi gerçekleştirmek istemiş: Yeni bir savaşın eşiğinde müttefiklerini etkilemek ve yeni alınan yerleri tanımak. Bunun için yanına müttefik ulusların elçilerini ve de aşığı Grigory Potemkin’i de almış. Potemkin tarihteki bilinirliğini işte bu gezi ile kazanmış. Rivayete göre Potemkin, Dinyeper Nehri kıyılarında sahte mobil köyler kurdurmuş. Çariçe ve konuklarını taşıyan tekne ne zaman köye yanaşsa Potemkin’in adamları köylü kılığında hemen bu mobil köyleri doldururmuş. Böylece teknede olanlar mükemmel köyleri ve onların karnı tok, sırtı pek, mutlu sakinlerini görürlermiş. Tekne hareket eder etmez de evler sökülüp gece taşınır, teknenin gelecek sefer duracağı yere kurulurmuş. Böyle uyduruk köylere literatürde “Potemkin Köyü” denir.