bir şeyin amacına uygun, istenilen gibi, gereken düzeyde olup olmadığını, işleyip işlemediğini vb. anlamak için yapılan deneme.

bir giysiye son biçimini vermeden, kesin dikişten önce, giysi teyelli, az dikişli durumdayken giyecek kimseye giydirilip onun üzerindeyken giyside yapılan düzeltme.