ilk kez 1891 yılında Delbruck tarafından kullanılmıştır . Powell psö dologia fantastikayı gerçeğin tümüyle değiştirildiği ve yalanın karmaşık bir sistem üzerine kurulduğu düşlemsel yalanlar olarak tanımlamıştır.