kanı kalpten akciğerlere taşıyan kan damarlarıdır. Fetustaki umbilikal arterler dışında, oksijenlenmemiş kan taşıyan tek arterler pulmoner arterlerdir. İnsan kalbinde pulmoner gövde (pulmoner arter veya ana pulmoner arter) sağ karıncığın tabanında başlar.