kişinin iş ve ihtiyaçlarından arta kalan zamanda gönüllü olarak yaptığı aktif veya pasif aktiviteler tümüdür. Yapay kurallar olmaksızın yapılan, fiziksel etkinliğe dayalı bir eğlencedir.