görsel


İlk insandan bu yana cinsi hayatı olmuş İnsanların. Çeşitli çağlarda, çeşitli ülkelerde, çeşitli biçimlere bürünmüş bu hayat. Çeşitli inanç ve göreneklere göre biçim değiştirmiş, yasalara bağlanmış. Bir yerde en büyük ayıp ve günah sayılan âdetler, başka yerde pek normal kabul edilmiş.

Tarih boyunca, hatta tarihten önce elde edilen vesikaların incelenmesiyle baş döndürücü bollukta bilgiler çıkmış ortaya. İşte bu kitap size bu konuda tarihten önce ve sonra meydana gelmiş âdetlerin, tutumların, yasaların bir özetini çıkarıyor, konunun gerektirdiği bütün açıklık ve çıplaklıkla yepyeni bilgiler katıyor bilime.