görsel


Annelik sadece ihtiyaçları karşılayan doğal bir mekanizma mı yoksa zor zanaat mı? Bu sorunun cevabı, bilimin ve bilimsel araştırma ve deneylerin sayısının belirgin düzeyde arttığı 20. yüzyıl başlarında Harry F. Harlow tarafından arandı. Etik bakımdan büyük tartışmalara yol açan deneyin sonuçları ise son derece şaşırtıcıydı.

Anne kavramını incelerken çocuk kavramından bağımsız hareket etmek, anneyi sadece görevini yerine getiren bir canlı olarak tanımlamak mümkün değildir. Tarih boyunca annelik kavramına atfedilen birçok görüşün temelinde ihtiyaçları karşılayan kişi tanımı karşımıza çıkmaktadır. Ancak anne-bebek ilişkisi zamanla ihtiyaçları karşılamanın ötesinde bir boyuta bürünmektedir. Dolayısıyla da ihtiyaçları karşılayan kişi tanımı yetersiz kalmaktadır. Gelişim psikologları da uzunca bir dönem annebebek ilişkisini; bebeğin temel ihtiyaçlarını karşılayan kişiye geliştirdiği bağlılık olarak ele almışlardır. Aynı şekilde psikanalitik kuramın “Çocuklar anneleriyle, açlık güdüsünü giderdikleri için bağlılık kurar” görüşünün de birçok gözlem ve araştırma sonucunda yetersiz kaldığı ispatlanmıştır.

Harry Frederick Harlow, 1905 yılında ABD’nin Iowa eyaletinde doğmuş bir psikologdur. Özellikle sosyal ve bilişsel gelişimde arkadaşlık ve çocukların bakımının önemini ortaya koymasıyla ünlüdür. Özellikle anne yoksunluğu-sosyal izolasyon üzerine yapmış olduğu ve etik tartışmalara gebe birçok deneyle tanınmaktadır. Bu deneylerden birinde de Harlow, öğrencileriyle birlikte rhesus maymunları üzerinde ‘sahte anne’ deneyini gerçekleştirmiştir. Ancak bu deney sonuçlarına rağmen bilim çevrelerince, hayvan koruma dernekleri ve üniversiteler tarafından son derece etik dışı bulunmuş ve Harlow ağır bir şekilde eleştirilmiştir.

Deney başlıyor

Kurulan deney düzeneğinde, doğumdan hemen sonra annelerinden ayrılan yavru maymunlar için iki farklı şekilde dizayn edilmiş figürler bulunmaktadır. Birinci figür havluyla kaplı ve yumuşak bir tasarıma sahipken, ikici figür tamamen demirden oluşan, sert fakat yavru maymunların süt içebildikleri, yani karınlarını doyurabildikleri bir figürdür. Deneyin başlaması ile birlikte maymunlar acıktıkları zaman, süt içmek amacıyla demir düzeneğin yanına giderken, diğer bütün zamanlarını yumuşak düzenek üzerinde geçirdikleri görülmüştür. Biyolojik annelerinden ayrılan maymunlar yapay olarak oluşturulan sıcak anne ve soğuk anne arasında seçime zorlanmış ve yavru maymunlar tercihlerini beklenenin aksine yumuşak peluşla kaplı düzenekten yana kullanmışlar, sadece süt içmek amacıyla demir düzeneği kullanmışlardır.