üzümde olduğu gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş.

ana saptan çıkan yan çiçeklerin sapları hep aynı boyda olan çiçek durumu.