Dünyanın en büyük ve en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'ın 22 resmi dili vardır. Bu resmi dillerden biri de Sanskritçe'dir. Dünyanın en köklü ve zengin dillerinden biri olan Sanskritçe sadece Hindistan ve çevresinde değil, Orta Doğu ülkelerinde de konuşulmuştur.

Tarihi milattan önce 7.yüzyıla dayanan Sanskritçe, en eski Hint - Avrupa dillerinden biridir. Başta Ramayana olmak üzere birçok destan Sanskritçe yazılmıştır. Antik Dönemde Hindistan'da kurulmuş olan birçok uygarlığın ana dili olmuştur. Bu uygarlıkların başında Sakalar gelir.