sarkazm barındıran davranış ve tavır ile kişiler için kullanılmış olan bir sıfattır. Bu doğrultuda sarkazm kelimesi, ‘Çaktırmadan can acıtarak alay etme eylemi,’ biçimde ifade edilir. Yapılan bu eylem ise sarkastik olarak bilinmektedir. Aynı zamanda taşlama ya da kinaye gibi kelimelere ve benzerliği olduğunu söylemek mümkün.