''Dünyacılık'' ve ''Dünyevileşme'' anlamına gelir. Bu kavrama göre, hukuki kurallar ve toplum yaşamanın standartları dini doktrinlere göre oluşturulmamalıdır. Dini mistik ve bireysel bir deneyim olarak tanımlayan sekülerizmde, ''din'' ve ''dünya'' kavramı birbirinden keskin çizgilerle ayrılır.